(ENG) Week 20 en 21: You’ve got (fan)mail…

OMG! I’ve received fanmail! Okay, it was from my mother-in-law and she might not be completely impartial, but still…it was fanmail. She sent me a whatsapp saying that she missed my blog. How cool is that? Well, not that she missed my blog because that means that I’m already a week behind again so I … Doorgaan met het lezen van (ENG) Week 20 en 21: You’ve got (fan)mail…

(NL) Week 20 en 21: You’ve got (fan)mail…

Joepieeeeee….ik heb fanmail ontvangen! Okay, het kwam van mijn schoonmoeder dus zij staat hier misschien niet helemaal neutraal in, maar toch….het was echte fanmail. Ze appte me dat ze mijn blog miste. Dat is toch helemaal geweldig? Nou ja, niet dat ze mijn blog miste want dat komt omdat ik alweer een week achterloop en dus … Doorgaan met het lezen van (NL) Week 20 en 21: You’ve got (fan)mail…